Anna Krupka

 

„…Otrzymałam od mieszkańców ogromny mandat zaufania, a moim priorytetem jest służyć Ziemi Świętokrzyskiej i jej mieszkańcom.”

Moje przesłanie

Anna Krupka

 

„…Otrzymałam od mieszkańców ogromny mandat zaufania, a moim priorytetem jest służyć Ziemi Świętokrzyskiej i jej mieszkańcom.”

Moje przesłanie

Moje przesłanie

Jestem dumna że aż 70 tys. mieszkańców województwa świętokrzyskiego, poparło mnie w wyborach parlamentarnych. Otrzymałam od mieszkańców ogromny mandat zaufania, a moim priorytetem jest służyć Ziemi Świętokrzyskiej i jej mieszkańcom. W czasie kampanii, odwiedziłam niemal każdą gminę w regionie, by być blisko ludzi i poznać ich problemy, propozycje, priorytety. Wiem, jak podejmować decyzje i działania dla dobra mieszkańców. Od listopada 2018 roku, gdy pełnię także funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu, do naszego województwa trafiło już ponad 30 mln zł na rozwój infrastruktury sportowej. W planach są także dalsze inwestycje. Zapraszam do moich biur poselskich w całym województwie, gdzie każdy, kto potrzebuje pomocy, otrzyma wsparcie oraz poradę prawną.

Moje przesłanie

Jestem dumna że aż 70 tys. mieszkańców województwa świętokrzyskiego, poparło mnie w wyborach parlamentarnych. Otrzymałam od mieszkańców ogromny mandat zaufania, a moim priorytetem jest służyć Ziemi Świętokrzyskiej i jej mieszkańcom. W czasie kampanii, odwiedziłam niemal każdą gminę w regionie, by być blisko ludzi i poznać ich problemy, propozycje, priorytety. Wiem, jak podejmować decyzje i działania dla dobra mieszkańców. Od listopada 2018 roku, gdy pełnię także funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu, do naszego województwa trafiło już ponad 30 mln zł na rozwój infrastruktury sportowej. W planach są także dalsze inwestycje. Zapraszam do moich biur poselskich w całym województwie, gdzie każdy, kto potrzebuje pomocy, otrzyma wsparcie oraz poradę prawną.