Anna Krupka

Z partią Prawo i Sprawiedliwość związana jestem od 2005 roku, począwszy od pracy w sztabie wyborczym zwycięskich kampanii parlamentarnej i prezydenckiej, a następnie w biurze ds. Komunikacji Internetowej.

 

 

.. O mnie

Urodziłam się 30 października 1981 roku w Warszawie. Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem absolwentką studiów podyplomowych „Marketing Internetowy” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z partią Prawo i Sprawiedliwość związana jestem od 2005 roku, począwszy od pracy w sztabie wyborczym zwycięskich kampanii parlamentarnej i prezydenckiej, a następnie w biurze ds. Komunikacji Internetowej.

Od 2013 roku jestem członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości.

Jestem współautorką programu „Prawo i Sprawiedliwość – szansa dla młodych”. Uczestniczyłam także w redagowaniu programu „Polska bezpieczna, Polska solidarna, Polska nowoczesna”.

W 2014 roku zostałam wybrana Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego – uzyskałam najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do sejmików wojewódzkich w całej Polsce.

Od marca 2017 roku jestem Przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim, gdzie jako poseł aktywnie angażuje się w działania na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki.

Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. Pracowałam m.in. w sejmowej Komisji Infrastruktury.

Aktywnie wspieram rozwój oraz infrastrukturę sportową, oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Podczas trwania IX Kadencji Sejmu, pełniłam także funkcje przewodniczącej Świętokrzyskiego Zespołu Parlamentarnego, członka Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Zespołu Parlamentarnego Polska-USA.

W latach 2018–2019 r. pełniłam funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
a od 2020 r. – w Ministerstwie Sportu.

2 marca 2021 r. zostałam powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W październiku 2021 r.  zostałam wybrana przez Radę Unii Europejskiej na członka zarządu Światowej Agencji Antydopingowej – najwyższego organu decyzyjnego WADA.  Jako minister-ekspert reprezentuje Unię Europejską w strukturze WADA.

27 października 2021 r. zostałam powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W wyborach 15 października 2023r. z wynikiem bliskim 40 tys. głosów zostałam Posłem na Sejm X Kadencji.

Biuro Poselskie
Poseł RP
Anna Krupka
ul. Jana Pawła II 13 lok. 18,
25-025 Kielce

krupka.kielce@gmail.com


tel. 608 045 712