Mieszkania za 5 proc. wartości, wykupowane przez rodziny urzędników skarżyskiego magistratu.

Cztery z nich wykupione zostały po trzech miesiącach od przydzielenia, łamiąc tym samym zapis uchwały rady miasta, który zezwala na wykupienie lokalu po pół roku użytkowania.

W ciągu trzech lat mieszkania komunalne miano przyznać 11 urzędnikom lub członkom ich rodzin, trzy kolejne wnioski urzędników lub członków ich rodzin oczekiwało na rozpatrzenie.

– W żadnym z przypadków wnioskujący nie znajdowali się na liście osób oczekujących na lokale mieszkalne lub socjalne, oraz żadna z tych osób nie pojawiła się na dyżurach komisji mieszkaniowej, która opiniuje wnioski. Przy przyznawaniu mieszkań nie brano pod uwagę kryteriów dochodowego ani zagęszczenia zamieszkania. Czas oczekiwania na mieszkanie w tych przypadkach wynosił od kilku miesięcy do 1,5 roku, podczas gdy czas oczekiwania dla zwykłych mieszkańców to okres od kilku do kilkunastu lat – mówił Mariusz Bodo.

Najbardziej jaskrawym przykładem patologicznego procederu w Urzędzie Miasta jest przykład jednej z pracownic referatu spraw społeczno-lokalowych, który zajmuje się przyznawaniem mieszkań komunalnych. Urzędniczka złożyła w imieniu syna wniosek o mieszkanie komunalne mimo, że syn mieszka i pracuje w Kielcach, co narusza przepisy uchwały Rady Miasta regulującą gospodarkę mieszkaniową. Urzędniczka dysponowała upoważnieniem od syna. Dokonywała wszystkich czynności w jego imieniu. Po odrzuceniu wniosku z uwagi na fakt, że syn nie mieszka ani nie przebywa w Skarżysku-Kamiennej, odwołała się. Wniosek po ponownym rozpatrzeniu został uznany i przyznano mieszkanie komunalne. Klucze do lokalu odebrała urzędniczka – mama wnioskodawcy. Po 3 miesiącach od przyznania, mieszkanie zostało wykupione z 95 procentową bonifikatą, za kwotę około 4 tysięcy złotych, łamiąc 6 miesięczny okres karencji.

– Liczę, że prezydent Konrad Kronig wyciągnie konsekwencje od odpowiedzialnych pracowników. Sprawa przyznawania mieszkań urzędnikom jest wątpliwa z moralnego punktu widzenia – mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości , wiceminister sportu Anna Krupka.