Świętokrzyscy seniorzy uczestniczyli w poniedziałek w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetów III Wieku.

Uniwersytety III Wieku są ważnymi instytucjami w aktywizacji, integracji oraz edukacji osób starszych.

– Seniorzy to istotna część naszej świętokrzyskiej społeczności. Wspieramy ich oraz ich działania w różnych obszarach. Oni są naszym kapitałem i możemy czerpać wiele z ich doświadczenia – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Taka inauguracja odbywa się po raz pierwszy w historii regionu. Zaprosiliśmy na nią przedstawicieli wszystkich 19 Uniwersytetów III Wieku w województwie świętokrzyskim oraz naszych seniorów z innych organizacji. Chcemy zachęcić seniorów, aby takie uniwersytety zakładali w swoim środowisku, ponieważ służą lokalnej społeczność do edukacji oraz integracji. A Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wspiera seniorów i dba o to, aby byli aktywni w różnych formach – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Wydarzenie zorganizowano w Filharmonii Świętokrzyskiej. Poprzez tą uroczystość władze województwa chciały docenić i wyrazić wdzięczność za wkład Uniwersytetów III Wieku w aktywizację, integrację oraz edukacje osób starszych.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele ze wszystkich UTW funkcjonujących w województwie świętokrzyskim. Wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Rola edukacji w wieku senioralnym”, który wygłosił  dr hab. Agata Chabior, prof. UJK oraz koncertu zespołu LEONVOCI TENOR`S, czterech tenorów ze Lwowa, wykonujących największe światowe przeboje musicalowe, znane arie operowe oraz najpiękniejsze światowe hity.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jacek Semaniak – prezes Głównego Urzędu Miar, Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Elżbieta Korus – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kiecach i jej zastępca Arkadiusz  Ślipikowski, przedstawiciele świętokrzyskich samorządów.

Anna Krupka przedstawiła możliwości, jakie mają seniorzy, aby pozyskać środki z funduszy centralnych z budżetu państwa, a Katarzyna Kubicka nakreśliła seniorom, z jakiego programu mogą pozyskać dotacje na działalność np. Uniwersytetów III Wieku. Każdy uczestnik wojewódzkiej inauguracji otrzymał pamiątkowy dyplom.

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.  Wojewódzka Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetów III Wieku odbyła się w regionie świętokrzyskim po raz pierwszy.

źródło: [FOTO] Uniwersytety III Wieku zainaugurowały rok akademicki (emkielce.pl)