Od nowego roku szkolnego uczniowie ze szkoły w Porąbkach w gminie Bieliny mogą ćwiczyć na nowym wielofunkcyjnym boisku, przystosowanym do piłki ręcznej, siatkówki  oraz koszykówki. Uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Od nowego roku szkolnego uczniowie ze szkoły w Porąbkach w gminie Bieliny mogą ćwiczyć na nowym wielofunkcyjnym boisku, przystosowanym do piłki ręcznej, siatkówki  oraz koszykówki. Uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Boisko wyposażono w bramki, stojak do koszykówki, tablice, obręcze, siatki i piłkochwyty.

W ramach inwestycji wykonano także drogę dojazdową, podjazd dla karetek, chodnik oraz miejsca postojowych. Teren został ogrodzony oraz oświetlony. Wykonano również elementy małej infrastruktury: ławeczki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

Gratulacje za owocną realizację inwestycji oraz skuteczne sięganie po dofinansowanie zadań zgodnych z potrzebami lokalnej społeczności przekazała wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. Wyraziła przekonanie, że nowe boisko będzie miejscem rozwijania nowych sportowych talentów, a także integracji i współdziałania.

Marszałek Renata Janik podziękowała za wieloletnią współpracę z samorządem i życzyła młodzieży szkolnej samych edukacyjnych sukcesów, w tym również tych sportowych, które będą mogły rozwijać się dzięki nowemu obiektowi.

Na uroczystości obecni byli także: Wójt Gminy Bieliny  Sławomir Kopacz, Przewodniczący Rady Gminy Bieliny Józef Gawęcki, Wiceprzewodniczące Rady Gminy Bieliny: Elżbieta Bernat i Dorota Rzepka, radny Marek Brożyna oraz sołtys sołectwa Porąbki  Kazimiera Kisiel.

Po przecięciu wstęgi przez zaproszonych gości, boisko poświęcili ksiądz Jan Wojtyna, proboszcz parafii w Bielinach oraz ksiądz Grzegorz Nowakowski, wikariusz.

Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Całkowita wartość inwestycji to 1 182 950,90 zł, z czego niespełna 620 tys. to ministerialna dotacja.

(fot. Gmina Bieliny)

źródło: Uczniowie w Porąbkach mogą ćwiczyć na nowym boisku (emkielce.pl)