Uniwersytety III Wieku zainaugurowały rok akademicki

Uniwersytety III Wieku zainaugurowały rok akademicki

Świętokrzyscy seniorzy uczestniczyli w poniedziałek w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetów III Wieku. Uniwersytety III Wieku są ważnymi instytucjami w aktywizacji, integracji oraz edukacji osób starszych. – Seniorzy to istotna część naszej...