W stuletniej historii szkoła miała rożne nazwy: Technikum Hutniczo – Mechaniczne, Zespół Szkół Hutniczych, Zespół Szkół numer 3. Ale dla każdego absolwenta i mieszkańca Ostrowca to po prostu „THM”. Przez sto lat placówka wykształciła tysiące osób, które w sobotę, 24 września, wracają do szkoły pamięcią. Zobaczcie, jak obchodzono jubileusz 100-lecia istnienia.

Przez całe dziesięciolecia ostrowiecka szkoła kształciła specjalistów, którzy później, już jako pracownicy, trafiali do huty, ale wychowała też przyszłych inżynierów, naukowców i generałów, którzy jej sławę głosili w całej Polskę. Szkoła była przecież nazywana „małą politechniką” a jak podkreślają ci, którzy tu się uczyli, być absolwentem „THMu” to powód do dumy.

Piękne 100-lecie

Jak podkreśliła starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak dziś szkoła cieszy się również ogromną popularnością. – Mnóstwo osób z tej szkoły odnosi sukcesy na polu gospodarczym i społecznym. Ta szkoła od zawsze cieszy się zainteresowaniem wśród młodych ludzi, co roku jest coraz więcej klas – mówiła starosta.

W auli szkolnej spotkali się absolwenci, nauczyciele, dyrektorzy, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Przedstawiono historię szkoły i osiągnięcia, były gratulacje i życzenia.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że ostrowiecki „THM” to przede wszystkim tradycja, która przekłada się na wychowanie i edukację młodych ludzi.

Obecna na uroczystości świętokrzyska poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceminister sportu Anna Krupka, zwróciła uwagę na to, że wśród absolwentów są sportowcy i trenerzy. – Przyjechałam tutaj by podziękować wszystkim, którzy przez lata tworzyli tę szkołę, tworzyli ten ogromny potencjał i wychowywali pokolenia młodych ludzi. Wśród absolwentów są wybitni ludzie, którzy tworzą Polskę, w tym znakomici sportowcy, pływacy, waterpoliści – mówiła minister.

Szkoła świętuje stulecie

Rok 1922 jest uważany za początek funkcjonowania szkoły. To czas, gdy uruchomiono kursy kształcące pracowników huty. Idąc dziś po korytarzach szkoły i nasłuchując rozmów absolwentów można stwierdzić, że to już szkoła pokoleniowa. – Ja kończyłam w 1975 – opowiada pani Irena. – Dziś tu chodzi mój wnuk a szkołę skończył także i syn – dodaje.

Na przestrzeni lat szkoła się zmieniła. Dziś stawia na nowe technologie ucząc w zawodzie technik programista czy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół technicznych a uczniowie wielokrotnie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, zdobywają również międzynarodowe certyfikaty.

Świętokrzyski poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kryj powiedział, że szkoła jest dla niego powodem do dumy. – W ciągu kilku ostatnich lat siedmiokrotnie była pierwsza na terenie województwa świętokrzyskiego – mówił poseł. – W ubiegłym roku, przedstawicieli szkól gościłem w komisji stałej do spraw młodzieży, której jestem przewodniczącym i właśnie podczas tego posiedzenia pokazywaliśmy osiągnięcia Zespołu Szkół numer 3 w dziedzinie wymiany międzynarodowej – informuje poseł. – Szkoła zebrała bardzo dużo ciepłych słów ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale także od moich koleżanek i kolegów posłów, którzy mówili mi, że mam tu w Ostrowcu taką edukacyjną perełkę. Było mi bardzo miło z tego powodu – dodał Kryj.

Z kolei senator Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Rusiecki, podkreśla, że szkoła jest sławna nie tylko w naszym regionie, ale i w kraju. – Kształciła ludzi, którzy kiedyś pracowali w hucie, ale są też absolwenci, bardzo zdolni, którzy zasilali Akademię Górniczo-Hutniczą. Warto wspomnieć, że obecny rektor jest właśnie absolwentem ostrowieckiego technikum – mówi senator.

Miłe wspomnienia

Ciepłych słów o szkole i kadrze pedagogicznej było naprawdę dużo. Był też czas na wspomnienia, rozmowy i żarty.

Wielu absolwentów podkreśla, że w szkole otrzymało mocne podstawy edukacji, co przyczyniło się do dalszego rozwoju i satysfakcji w pracy. Tak jak pochodzący z Ostrowca, pan Marian Bednarek, który szkolę kończył w 1977 roku w klasie o profilu elektroenergetycznym. – Skończyłem Politechnikę Warszawską, wydział elektroniki i później pracowałem w hucie więc pracowałem w zawodzie – opowiada.

To była bardzo dobra szkoła, nastawiona nie tylko na zwykłą naukę ale także na podnoszenie kwalifikacji uczniów.
– Startowaliśmy w różnych olimpiadach. Uczono nas myślenia a nie tylko zapamiętywania wiedzy. Szkoła przygotowała nas dobrze do życia – mówi pan Marian.

Jubileusz był tak ważny dla niektórych, że przyjechali specjalnie na uroczystość z Chicago i Vancouver, tak jak Bogumił Iwan. – Miło wspominam profesorów: Kopański, Grabowski, Delegiewicz, Nawara – wymienia i dodaje: No i kolegów nie widziałem 45 lat. Nic się nie zmienili – śmieje się.

– Miło wrócić, bo jak się wchodzi do szkoły to nie sprawdzają czy człowiek ma tarczę, kiedyś było to niemożliwe – uśmiecha się Jerzy Sieklucki, rocznik 1977. – Trzeba było pokazać, że się ma obuwie zapasowe, teraz się to zmieniło – żartuje pan Jerzy.

Nowy sztandar i imię

Ten rok jest szczególny dla szkoły. Oprócz uroczystości 100-lecia istnienia, ostrowiecki Zespół Szkół nr 3, popularnie nazywany „THM”, od tego roku nosi imię Hutników Ostrowieckich. Uroczystość była okazją do przekazania szkole nowego sztandaru przez starostę ostrowieckiego, Marzenę Dębniak.

Po oficjalnej części uroczystości, był czas na tort i na zwiedzanie szkoły. Można było również obejrzeć szkolne kroniki.
Jubileusz zakończył bankiet jubileuszowy w restauracji Venus.

źródło: Słynny „THM” w Ostrowcu, czyli Zespół Szkół nr 3 obchodzi jubileusz 100-lecia. Zobacz zdjęcia z uroczystości | Ostrowiec Świętokrzyski Nasze Miasto