W Szydłowie otwarto dziś oficjalnie nowy park miejski, a także inne obiekty wykonane w trakcie rewitalizacji miasta. Jak zaznaczył burmistrz Andrzej Tuz, była to jedna z największych inwestycji w historii szydłowskiego samorządu.

Park powstał w dolinie rzeczki Ciekącej pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego i Krakowską. Ma powierzchnię ok. 1,5 ha. Wcześniej był to mocno zdegradowany teren, na którym znajdowała się stara oczyszczalnia ścieków. Teraz jest tu plac zabaw, siłownia, wiaty piknikowe i budynek z toaletami, ścieżki do spacerowania, zieleńce i trawniki. – Można śmiało powiedzieć, że jest to jedna z wizytówek miasta – zaznacza Andrzej Tuz.

Dzięki wykonanym pracom udostępnione zostało interesujące odsłonięcie geologiczne będące pomnikiem przyrody nieożywionej. To pionowa skała wapienna o wysokości ok. 10-12 m i długości około 100 metrów z warstwowaniami przekątnymi wielkiej skali. Te osadowe skały powstały w wyniku erozji Gór Świętokrzyskich i osadzania materiału w strefie brzegowej ciepłego morza – Paratetydy około 11 mln lat temu.

W otwarciu parku uczestniczyli m.in. wiceminister sportu Anna Krupka, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Paweł Krakowiak oraz wicestarosta staszowski Leszek Guzal. Równocześnie dokonano otwarcia nowej siedziby Biblioteki Miejskiej oraz Centrum Informacji Turystycznej.

W nowo powstałym parku zorganizowana została w niedzielę druga edycja Świętokrzyskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. Jak podkreśla Maria Stachuczy, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, pierwszy przegląd, który odbył się przez pandemią, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku również do udziału w nim zgłosiło się kilkanaście formacji z różnych zakątków województwa.

źródło: Skalne ściany, a w tle średniowieczne mury. Polskie Carcassonne ma nowy park miejski [zdjęcia] – Tygodnik Nadwiślański (tyna.info.pl)