Wielofunkcyjne boisko zostało dziś (sobota, 1 lipca) oficjalnie otwarte w miejscowości Widełki, w gminie Daleszyce. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenia „Rosa” oraz Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce.

Wiceminister sportu i turystyki Anna Krupa podziękowała wszystkim stowarzyszeniom, które przyczyniły się do powstania obiektu. Jak podkreśla, tego rodzaju inwestycje wspierają sport dzieci i młodzieży, a nowoczesna infrastruktura sportowa zachęci ich do aktywnego spędzania czasu i uprawiania sportu.

– Mamy tu wielu młodych adeptów sportu, zarówno z Korony Kielce, jak i innych okolicznych klubów sportowych. Wspieranie sportu, zwłaszcza rozwój infrastruktury sportowej w mniejszych miejscowościach, to inwestycja w przyszłość, w dobro dzieci i młodzieży. Bez bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury sportowej nie może istnieć powszechny dostęp do sportu, ani rozwijanie talentów sportowych – podkreśliła Anna Krupka.

Wiceminister dodała, że choć boisko zostało zrealizowane z innych źródeł finansowania, a nie ze środków ministerstwa, to Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i program „Sportowa Polska” przyczyniły się do powstania wielu podobnych boisk, w tym sześciu na terenie gminy Daleszyce. Łącznie na ich budowę zostało przekazane blisko 600 tys. zł.

Senator Krzysztof Słoń podkreślił, że otwarcie boiska jest doskonałym przykładem tego, jak lokalna inicjatywa i współpraca mogą przyczynić się do rozwoju infrastruktury sportowej.

– Dzięki takim zaangażowaniom powstają miejsca, które nie tylko umożliwiają aktywność fizyczną, ale również sprzyjają integracji i rozwojowi młodych ludzi. Jestem pełen uznania dla wszystkich, którzy włożyli wysiłek, czas i energię w to, aby to boisko powstało. To właśnie dzięki takim zaangażowanym działaniom możemy tworzyć przestrzenie, które wpływają pozytywnie na naszą społeczność i stwarzają możliwości rozwoju dla najmłodszych mieszkańców- dodał.

Burmistrz miasta i gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, podkreślił, że otwarcie boiska w Widełkach jest ważnym wydarzeniem dla mieszkańców.

– Chcemy pokazać, że zrównoważony rozwój gminy jest naszym nadrzędnym celem, dlatego właśnie również tutaj powstało nowe boisko wielofunkcyjne, które będzie służyło mieszkańcom, zarówno z tej miejscowości, jak i z sąsiednich sołectw – podkreśla burmistrz.

Anna Kosmala prezes stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Daleszyce, które m.in. pozyskało dofinansowanie na budowę boiska, podkreśla, że jest to niesamowite osiągnięcie dla lokalnej społeczności.

– Chcieliśmy, aby infrastruktura sportowa rozwijała się w całej naszej gminie, ze względu na dobro dzieci, integrację w społeczności lokalnej oraz fizyczny rozwój najmłodszych. I udało nam się to osiągnąć. Pozyskaliśmy dofinansowanie od Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” w ramach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, które wspiera rozwój kultury fizycznej, sportu i obiektów kulturalnych – wyjaśnia.

Z nowo otwartego boiska cieszy się 16-letni Jakub Pastuszka, który przyznaje, że piłka nożna to jego pasja.

– Wcześniej mieliśmy jedynie boisko na Hucie, które nie było w dobrym stanie. Teraz to zupełnie co innego – dodaje.

Drugą organizacja, która przyczyniła się na pozyskanie pieniędzy na infrastrukturę kulturalną jest Regionalna Organizacja Samorządowców Animatorów „ROSA”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł. udało się zakupić wyposażenie, takie jak nagłośnienie, namioty, stoły dla uczestników wydarzeń, a także na utwardzenie terenu przed sceną.

źródło:Parlamentarzyści zagrali na nowym boisku (radiokielce.pl)