W ramach najnowszych rozstrzygnięć dofinansowanie otrzyma 39 kolejnych inwestycji na łączną kwotę 62 605 300 zł. Środki przyznane  w tegorocznej edycji Programu osiągnęły już wysokość blisko 240 milionów złotych.

To czwarte cząstkowe wyniki Programu „Sportowa Polska” w tym roku. W ramach poprzednich rozstrzygnięć pozytywnie zaopiniowano 160 inwestycji na łączną kwotę 239 938 100 zł.

Program „Sportowa Polska” ma na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Rodzaje zadań inwestycyjnych zostały podzielone na trzy grupy:

  • obiekty szkolne,
  • modernizacja obiektów służących klubom sportowym,
  • pozostałe ogólnodostępne obiekty.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowanych podmiotów, oraz protokoły z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF, dostępne są w linku poniżej

https://www.gov.pl/web/sport/2020-rok