W niedzielę 4 września Ochotnicza Straż Pożarna Osiek świętowała hucznie swój 110 jubileusz. W obchodach wzięli udział członkowie Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści i górnicy z kopalni siarki ,,Siarkopol”. Dla strażaków zagrała również orkiestra dęta Grupy Azoty. Tak ważne dla jednostki wydarzenie miało miejsce ostatnio pół wieku temu.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej spod remizy w Osieku do kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. W świątyni odbyła się msza w intencji strażaków. Na uroczystość zaproszono księdza prałata Aleksandra Ziejewskiego, który przed laty należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku. Poprowadził on mszę razem z proboszczem parafii, Pawłem Bieleckim.

Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich uczestników wydarzenia na plac przed remizą strażacką, gdzie wciągnięciem na maszt flagi państwowej, rozpoczęto oficjalną część obchodów jubileuszu. W trakcie obchodów odsłonięto pamiątkową tablicę, ufundowaną przez lokalnego przedsiębiorcę, pana Tomasza Krasę. Tablica upamiętniająca jubileusz została zamontowana na frontowej ścianie remizy.

Podczas uroczystości druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku wręczono medale za zasługi oraz przedstawiono rys historyczny jednostki. Za służbę społeczną złożono jednostce również podziękowania.

„Składamy wyrazy szacunku i uznania za trud i poświęcenie oraz zapisanie pięknych kart w historii Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie. Dziękujemy za wierność ideałom humanitarnej służby, dawanie poczucia bezpieczeństwa, współdziałanie i pasji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Wasza sumienna praca, działalność społeczna, troska o drugiego człowieka, jego życie i zdrowie, sprawia, że cieszycie się w społeczeństwie dużym zaufaniem, szacunkiem i uznaniem. Życzymy, aby ta trudna służba była powodem satysfakcji i powodem do dumy. Niech święty Florian otacza was zawsze opieką i wstawiennictwem we wszystkich działaniach oraz życiu osobistym” – życzyli druhom z jednostki Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku Arkadiusz Matusak. W obchodach uczestniczył również prezes Zarządu Grupy Azoty „Siarkopol” Łukasz Komendera oraz zakładowa orkiestra.

Na obchody 110. jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku zostali zaproszeni również samorządowcy
z Powiatu Staszowskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz parlamentarzyści z regionu. Na uroczystość przybyli między innymi Tomasz Jamka – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, członek Zarządu Marek Jońca, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała i radny Paweł Krakowiak oraz parlamentarzyści wiceminister sportu poseł Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych poseł doktor habilitowany Piotr Wawrzyk i poseł Mariusz Gosek.

Uroczyste oddanie i poświecenie nowego wozu bojowego

Podczas jubileuszu nastąpiła także okazja do uroczystego poświęcenia i oficjalnego odebrania nowego wozu strażackiego. Uczestnicy wydarzenia byli świadkami poświęcenia samochodu przez księdza proboszcza parafii w Osieku Pawła Bieleckiego oraz księdza prałata Aleksandra Ziejewskiego.

Samochód został zakupiony w 2020 roku ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Wkład finansowy Ministra Sprawiedliwości to milion złotych, natomiast 28 tysięcy złotych przekazała na zakup wozu Gmina.

Zakładowa Górnicza Orkiestra Dęta kopalni ”Siarkopol” na obchodach jubileuszu

Defiladę z kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika na plac przed strażacką remizą poprowadziła Zakładowa Górnicza Orkiestra Dęta Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” pod batutą kapelmistrza Stanisława Brzezińskiego. Orkiestra ma już 45 lat. Obecnie tworzy ją 22 muzyków, a próby odbywają w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury. W repertuarze ma nie tylko marsze, pieśni kościelne, hymny, ale także utwory rozrywkowe zaaranżowane przez dyrygenta. Średnio w ciągu roku występuje czterdzieści razy. Muzyczną perłę można podziwiać na wielu lokalnych uroczystościach i oczywiście jest główną muzyczną gwiazdą Barbórki.

źródło: Huczny jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku. Odsłonięto tablicę pamiątkową | Echo Dnia Świętokrzyskie