W pierwszą rocznicę śmierci, śp. Kornela Morawieckiego (zm. 30 września 2019 r.) zwróciłam się do Rady miasta i gminy Morawica w województwie świętokrzyskim, o upamiętnienie Go tytułem „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Morawica”.

Śp. Kornel Morawiecki był marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji, działaczem opozycji antykomunistycznej, oraz legendarnym liderem „Solidarności Walczącej”, której hasłem było: „ Pełne odzyskanie przez Polskę niepodległości”. Zaangażował się w opozycję demokratyczną. Był jednym z najdłużej ukrywających się działaczy podziemia, i kiedy już został aresztowany i wywieziony z Polski, szybko do kraju wrócił. Krytykował umowy Okrągłego Stołu, w latach 90-tych rozpoczął aktywną działalność polityczną w wolnej Polsce. W 2015 r. został posłem VIII kadencji sejmu RP.

Korzenie jego rodziny wywodziły się z Ziemi Świętokrzyskiej i Morawicy. Do XVIII wieku ród Morawieckich, nosił nazwę „Morawickich”, właśnie od Morawicy. Śp. Kornel Morawiecki wielokrotnie wspominał o swoich związkach z Kielecczyzną, sentymencie do Gór i Ziemi Świętokrzyskiej oraz Morawicy.

Data 30.09.2020